Služby

Check-in & Check-out

  • Klíč lze vyzvednout v zaheslovaném trezoru, check-in od 14:00. 
  • Kód od trezoru posíláme 24 hodin před pžíjezdem přes sms nebo e-mail (dle uvedeného kontaktu).