Služby

Check-in & Check-out

  • Klíč lze vyzvednout v zaheslovaném trezoru, check-in od 14:00. 
  • Klič lze také vyzvednout na centrální recepcim (žlutý dům za námi) 14,00 - 19,00 Zde se dozvíte i více informací o našem okolí
  • Kód od trezoru posíláme 24 hodin před pžíjezdem přes sms nebo e-mail (dle uvedeného kontaktu).